קבוצות קטנות: ניווט יעיל ומהנה מתבצע בקבוצות קטנות, ומומלץ שיהיו 4-5 חברי צוות בכל חוליה.
אינטימיות וחיבור: קבוצות קטנות מאפשרות אינטימיות וחיבור חזק יותר בין חברי הצוות.
שיתוף פעולה: במהלך הניווט, חברי הצוות נדרשים לשתף פעולה, לתקשר ולעבוד יחד.
חשיבה משותפת: חברי הצוות צריכים לחשוב יחד, לפתור בעיות ולקבל החלטות.
חשיפה ליכולות: פעילות הניווט מאפשרת לכל חבר צוות להפגין את יכולותיו ולתרום לקבוצה.
לכידות: כל אלה תורמים לחיזוק הלכידות הצוותית ולגיבוש חברי הצוות.
לעיתים אנו גם מציבים יעד או אתגר משותף לכל חברי הקבוצות כקבוצה אחת כדי ליצור אינטראקציה בין כולם.