כן, גם אם התחלת כבר את המסלול ועכשיו תרצה להחליף למסלול אחר זה אפשרי.
לא ניתן לבחור מסלול אחר, עם אותו קוד נווט, אם כבר סיימת מסלול אחד.